Každoroční činnost ŘOKM

 

 Shromáždění ŘOKM

 Tradiční karneval

 Taneční zábavy

 Řecké dny Krnov

 Kurzy řeckých tanců pro veřejnost

 Vánoční tradice

únor

únor/březen

říjen a březen

červen

celoročně

prosinec

 

  _________________________________________________________

 

                                                                            

 

 

 

Řecké dny Krnov

Řecký taneční soubor Antigoni

Výuka řečtiny v Krnově

 

 

 

     Řecká obec Krnov - město - ŘOKM  
 

 

 Řecká obec Krnov - město je členem Asociace řeckých obcí v České republice. Asociace řeckých obcí v ČR je 

 dobrovolným, nepolitickým sdružením nezávislým na státních či politických institucích. Cíle AŘO jsou společenské a

 neziskové, zejména:

 

-

prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou zejména na poli kulturním a společenském,

-

podpora a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka,

-

uchování a rozvoj vztahů s mateřskou vlastí, včetně společenské a hmotné pomoci krajanům od orgánů a institucí jak Řecké republiky tak jiných,

-

šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, seznamování s novodobou řeckou kulturou, pořádání akcí folklórně hudebních a tanečních, sportovní aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zájmové sekce ŘOKM  
 

-

Sekce kultury a svátků si klade za cíl propagovat řeckou kulturu - hudbu, tanec, literaturu a seznamovat veřejnost s významem svátků slavených v Řecku.
- Sekce práce s dětmi a mládeží chce vytvářet aktivity pro využití volného času dětí a mládeže zaměřené na hudbu, tanec a sport.
-

Sekce práce s informacemi shromažďuje informace a novinky o dění v Řecku, cestování a dopravě, příjmu řeckého televizního vysílání apod. Tyto informace budeme předávat nejen členům, ale i široké veřejnosti.

- Sekce zachování jazyka a tradic se věnuje zejména rozvoji znalosti novořeckého jazyka, pořádáním jazykových kurzů pro děti, mládež i dospělé, na které budeme zvát i lektory z vysokých škol z České republiky.
 

 

 

 

 

 

 

 

     Řecké dny Krnov  
   

 Naše řecká obec je organizátorem Řeckých dnů Krnov, které se již staly tradicí a každoročně zve nejen řecké taneční

 soubory, hudební skupiny a další umělce, aby se při příležitosti této události prezentovaly.

 

 Více se o Řeckých dnech Krnov dovíte ZDE!

 

 

 

 

 

 

     Soubor řeckých lidových tanců ANTIGONI  
   

 Soubor řeckých lidových tanců v Krnově vznikla v roce 1996 pod názvem Gorgona. Zakladatelkami a vedoucími souboru

 byly paní Marta Tošková a Irini Pechová. Od doby svého založení se soubor a jeho členové zúčastnili mnoha vystoupení

 a festivalů v České republice, Řecku i dalších zemí.

 

 Dnes vystupuje pod názvem Antigoni a členy jsou děti, mládež i dospělí. Vedoucí je paní Irini Grigoriadu a učitelem tanců

 pan Paris Vasiliadis. Do svého repertoáru soubor postupně zahrnul tance ze všech oblastí Řecka, jak pevninských, tak

 ostrovních a neustále rozšiřuje své krojové vybavení.

 

 Soubor se pravidelně zúčastňuje a přispívá svým vystoupením na kulturních a společenských akcích. Vystupuje na akcích

 města Krnova a také dalších okolních obcí, kam je pravidelně zván.

 

 Zkoušky probíhají v SVČ Méďa v Krnově. Zájemci o informace o souboru, objednávky vystoupení nebo členství volejte:

 

Paris Vasiliadis - 728 208 700

Irini Grigoriadu - 724 735 412

 

 

 

 

 

 

     Členství v ŘOKM  
   

 V souladu se stanovami asociace řeckých obcí může být členem každý občan ČR.

 Členové mladší 18 let však nemohou volit do orgánů obce a asociace.

 

 

 

 

 

     Kontakt  
 

 

 Řecká obec Krnov - město
 Albrechtická 206
 794 01 Krnov

 

 IČO: 709 285 25

 

 Tel.: + 420 552 301 871
          + 420 739 484 894

 

 E-mail: rokm@post.cz
 

 

 

 

Řecká obec Krnov - město na Facebooku!

 

  ROKM 2001, rokm@post.cz, tel.: 602 502 368,