O nás

Aktuality

Událo se

Kontakt

 

 

  O nás

 

 

     Řecká obec Krnov - město - ŘOKM  
 

 

 Řecká obec Krnov - město je členem Asociace řeckých obcí v České republice. Asociace řeckých obcí v ČR je 

 dobrovolným, nepolitickým sdružením nezávislým na státních či politických institucích. Cíle AŘO jsou společenské a

 neziskové, zejména:

 

-

prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou zejména na poli kulturním a společenském,

-

podpora a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka,

-

uchování a rozvoj vztahů s mateřskou vlastí, včetně společenské a hmotné pomoci krajanům od orgánů a institucí jak Řecké republiky tak jiných,

-

šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, seznamování s novodobou řeckou kulturou, pořádání akcí folklórně hudebních a tanečních, sportovní aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zájmové sekce ŘOKM  
 

-

Sekce kultury a svátků si klade za cíl propagovat řeckou kulturu - hudbu, tanec, literaturu a seznamovat veřejnost s významem svátků slavených v Řecku.
- Sekce práce s dětmi a mládeží chce vytvářet aktivity pro využití volného času dětí a mládeže zaměřené na hudbu, tanec a sport.
-

Sekce práce s informacemi shromažďuje informace a novinky o dění v Řecku, cestování a dopravě, příjmu řeckého televizního vysílání apod. Tyto informace budeme předávat nejen členům, ale i široké veřejnosti.

- Sekce zachování jazyka a tradic se věnuje zejména rozvoji znalosti novořeckého jazyka, pořádáním jazykových kurzů pro děti, mládež i dospělé, na které budeme zvát i lektory z vysokých škol z České republiky.
 

 

 

 

 

 

 

 

     Složení orgánů ŘOKM  
   
  Předseda Georgios Bazakas  
  Místopředseda Olga Ivaničová  
  Tajemník Atanasis Vlachopulos  
 

Pokladník

Lenka Bialasová  

 

 

 

 

     Členství v ŘOKM  
   

 V souladu se stanovami asociace řeckých obcí může být členem každý občan ČR.

 Členové mladší 18 let však nemohou volit do orgánů obce a asociace.

 

 

 

 

 

 

 

Řecké dny Krnov

Řecký taneční soubor Antigoni

Výuka řeckého jazyka

   

ROKM 2001, rokm@post.cz